Giáo trình Microsoft word& powerpoint 2003

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Thanh Minh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007

Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 19008

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.369
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH