Marks' Calculations For Machine Design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas H Brown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071436898

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill, 2005

Mô tả vật lý: 445 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 19020

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.815
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH