Tuyển tập Thủ Thuật Javascrip. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Trường Sinh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Phương Đông, 2007

Mô tả vật lý: 320 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 19078


   - Chương 1: Làm quen với Javascript

   - Chương 2: Làm việc với số

   - Chương 3: Làm việc với chuỗi

   - Chương 4: Làm việc với mảng

   - Chương 5: Duyệt qua cấu trúc DOM

   - Chương 6: Xử lý và kiểm tra tinh hợp lệ của biểu mẫu

   - Chương 7: Làm việc với số và khung

   - Chương 8: Làm việc với cookie

   - Chương 9: Làm việc với ngày, tháng và thời gian

   - Chương 10: Làm việc với hình ảnh

   - Chương 11: Sự khác biệt giữa các trình duyệt

   - Chương 12: Sử dụng Javascript với CSS

   - Chương 13: HTML động cơ bản

   - Chương 14: Thời gian và chuyển động.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2C
Sai Gon Campus
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.133
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH