Giáo trình quản lý chất lượng trang phục

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Nhất Chi Mai, Võ Phước Tấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 687.0685 Clothing and accessories

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006

Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 19102

 1. Khái quát về quản lý chất lượng
 2. Chất lượng sản phẩm
 3. Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
 4. Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm
 5. Quản lý chất lượng qua các công đoạn may.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 687.068
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH