Visual Basic 2005 - Học lập trình Windows Forms qua ví dụ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007

Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 19124

 1. Giới thiệu Visual Basic 2005
 2. Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2005
 3. Tìm hiểu môi trường phát triển tich hợp
 4. Tạo giao diện ứng dụng
 5. Tạo trình đơn và thanh công cụ cho ứng dụng
 6. Lưu và đọc dữ liệu trong bộ nhớ
 7. Phát biểu điều kiện
 8. Phát biểu vòng lặp
 9. Tích hợp âm thanh và hình ảnh.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH