Tin học và đời sống xây dựng ứng dụng Web bằng PHP và MySQL

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Phạm Hữu Khang

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: tp.HCM : Phương Đông, 2007

Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 19160

 1. Giới thiệu cấu trúc HTML và thẻ HTML
 2. Giới thiệu Client Script, JavaScript
 3. Giới thiệu CSDL
 4. Giới thiệu CSDL MySQL
 5. Giới thiệu lập trình PHP
 6. Lưu trữ và truy vấn dữ liệu bằng PHP
 7. Dữ liệu mảng
 8. Dữ liệu dạng chuỗi
 9. Xây dựng hàm người dùng và sử dụng lại mã PHP
 10. Hướng đối tượng trong PHP
 11. PHP và SQL, Session, Cookie
 12. Kết hợp JavaScript và php, xoá và cập nhật dữ liệu
 13. Tìm kiếm, phân trang và điều hướng kết quả tìm kiếm
 14. Shopping Cart, đặt hàng qua mạng
 15. Mail và dịch vụ Web-Base Email, Upload trogn PHP
 16. Quản lý thời gian, tạo ảnh trong PHP
 17. Quản trị Website, quản lý danh mục
 18. Phân quyền người sử dụng đối với ứng dụng
 19. Quản lý khách hàng, hợp đồng mua hàng
 20. Xây dựng ứng dụng bán hàng qua mạng
 21. Cấu hình PHP, Web Server, triển khai ứng dụng.
1. 
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2C
Sai Gon Campus
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.133
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH