Borland Pascal version 7.0. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đình Tê

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007

Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 19199

 1. Khởi động Borland Pascal 7.0
 2. Các thành phần của ngôn ngữ
 3. Cấu trúc chương trình Pascal
 4. Các kiểu dữ liệu cơ bản
 5. Cấu trúc điều kiện
 6. Cấy trúc vòng lặp.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2C
Sai Gon Campus
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.133
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH