Kỹ thuật tiện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Văn Địch

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 671.53 Cutting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007

Mô tả vật lý: 282 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 19230


   - Chương 1: Những khái niệm căn bản về nguyên công tiện

   - Chương 2: Điều khiển và điều chỉnh máy

   - Chương 3: Gia công mặt trụ ngòai và mặt đầu

   - Chương 4: Quy trình công nghệ tiện

   - Chương 5: Gia công lỗ trụ

   - Chương 6: Cắt ren bằng bàn ren và ta rô

   - Chương 7: Gia công mặt côn

   - Chương 8: Gia công mặt định hình

   - Chương 9: Sửa tinh bề mặt

   - Chương 10: Cắt ren bằng các lọai dao tiện ren

   - Chương 11: Phương pháp gia công các bề mặt phức tạp

   - Chương 12: Gia công các chi tiết có cách gá phức tạp

   - Chương 13: Những quy luật cơ bản của quá trình cắt

   - Chương 14: Các phương pháp nâng cao năng suất lao động khi tiện

   - Chương 15: Gia công một số lọai chi tiết điển hình trên máy tiện

   - Chương 16: Các cơ cấu điển hình của máy tiện

   - Chương 17: Máy tiện ren vít 16K20

   - Chương 18: Các loại máy thuộc nhóm máy tiện

   - Chương 19: Kỹ thuật an tòan khi gia công trên máy

   - Chương 20: Bài tập ứng dụng.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30B
Sai Gon Campus
10G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 671.530
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH