Quản trị dự án

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đình Luận

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH , 2021

Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 192621

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28B
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.404
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH