Basic Tactics For Listening

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. Richards Jack, Lê Huy Lâm

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh, 2007

Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 19373

 1. Names and title
 2. Describing people
 3. Clothes
 4. Time
 5. Dates
 6. Jobs
 7. Sports and exercise
 8. Locations
 9. The family
 10. Entertaiment
 11. Prices
 12. Restaurants
 13. Small talk
 14. Vacations
 15. Apartment living
 16. Movies
 17. The weather
 18. Shopping
 19. Telephoning
 20. Describing hings
 21. Directions
 22. People we know
 23. Places
 24. Health
 25. Airports.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH