Lập trình Actionscript cho flash . Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Trường Sinh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 006.696 Digital video

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007

Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 19437


   - Chương 1: Flash tương tác

   - Chương 2: Lên kế hoạch

   - Chương 3: Phim có khả năng ghi nhớ

   - Chương 4: Phim tự quyết định

   - Chương 5: Tăng năng lực giảm mã kịch bản

   - Chương 6: Phim ghi nhớ cách thực hiện công việc

   - Chương 7: Các đối tượng và lớp

   - Chương 8: Các đối tượng trên vùng thể hiện.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.696
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH