Poetry's Afterlife Verse in the Digital Age

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Stein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0472026704

ISBN: 0472050990 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 0472070991 (cloth : alk. paper)

ISBN-13: 978-0472026708

ISBN: 9780472050994 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780472070992 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 811.509 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 261 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194379

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH