Justice and Rights Christian and Muslim Perspectives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Ipgrave

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1589014898

ISBN-10: 1589017226

ISBN: 9781589014893 (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-1589017221

Ký hiệu phân loại: 261.27 Social theology and interreligious relations and attitudes

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 181 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194382

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH