Reconstructing Woman From Fiction to Reality in the Nineteenth-Century French Novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dorothy Kelly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0271022248

ISBN: 0271032669 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0271032677 (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0271022246

ISBN: 9780271032665 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780271032672 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 843.70935222 French fiction

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2007

Mô tả vật lý: 1 online resource (178 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194390

Includes bibliographical references (p. [165]-170) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH