Speaking effectively : Developing speaking skills for business English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Comfart Jeremy, Rogerson Pamela

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ, 1996

Mô tả vật lý: 230 tr. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 195

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH