Africa's Lions Growth Traps and Opportunities for Six African Economies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Haroon Bhorat, Finn Tarp

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0815729499

ISBN-10: 0815729502

ISBN: 9780815729495 (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0815729501

Ký hiệu phân loại: 338.96 Production

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Brookings Institution Press, 2016

Mô tả vật lý: 1 online resource (pages cm)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195295

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH