The Governance of International Migration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aysen Ustubici

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9048532809

ISBN-10: 9462982767

ISBN-13: 978-9048532803

ISBN-13: 978-9462982765

Ký hiệu phân loại: 304.82 International movement

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018

Mô tả vật lý: 1 online resource (248 pages) : , illustrations ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195960

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH