Vi xử lý - Vi điều khiển : Bài giảng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Nguyên Khang

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2008

Mô tả vật lý: 44 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 19621

 1. Tổng quan về vi xử lý - vi điều khiển
 2.
* Phần cứng vi điều khiển 8051
 3. Tóm tắt tập lệnh
 4. Hoạt động định thời
 5. Hoạt động của cổng nối tiếp
 6. Hoạt động ngắt
 7. Lập trình hợp ngữ
 8. 1 số ứng dụng.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH