Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hướng tới tương lai : Báo cáo chuyên đề

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ngân hàng thế giới

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: [kđ] : Ngân hàng Thế giới, 2008

Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 19693

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 362.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH