State, Popular Mobilisation and Gold Mining in Mongolia Shaping 'Neoliberal' Policies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dulam Bumochir

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 178735184X

ISBN-10: 1787351858

ISBN-13: 978-1787351837

ISBN-13: 978-1787351844

ISBN-13: 978-1787351851

Ký hiệu phân loại: 622.3422095 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2021

Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 158 Seiten)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198011

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH