Pursuing Truth How Gender Shaped Catholic Education at the College of Notre Dame of Maryland

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary J Oates

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1501753797

ISBN-13: 978-1501753794

ISBN-13: 978-1501753817

Ký hiệu phân loại: 378.7526 Higher education

Thông tin xuất bản: Ithaca ; London : Cornell University Press, 2021

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 284 pages) : , illustrations ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198148

"In Pursuing Truth, Mary Oates considers the history of the College of Notre Dame of Maryland (now Notre Dame of Maryland University), the first Catholic college in America to award the four-year baccalaureate degree to women. This book adds needed depth to the historiography of gendered higher education in the United States by exploring the struggle for equal access to Catholic higher education"-- Provided by publisher.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH