Computers and Information Processing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: O'Brien

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA : IRWIN, 1986

Mô tả vật lý: 804 tr. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 1991

Module 1: Introduction to computers and information processing
- Chapter 1: The computer revolution
- Chapter 2: Introduction to information processing
- Chapter 3: Introduction to computersModule 2: Computers systems and hardware
- Chapter 4: Microcomputers and other computer systems
- Chapter 5: Storage concepts and hardware
- Chapter 6: Input/output concepts and hardwareModule 3: Computer software and programming
- Chapter 7: System and application software
- Chapter 8: Computer programming : concepts and methods
- Chapter 9: Overview of programming languagesModule 4: Modern information processing systems
- Chapter 10: Introduction to electronic information processing
- Chapter 11: Data organization and database systems
- Chapter 12: Data communications systems
- Chapter 13: Word processing and automated office systemsModule 5: Computers in business and society
- Chapter 14: computer-based information systems
- Chapter 15: Information systems development
- Chapter 16: Computers in societyAppendix A: Using popular software packages: A tutorial introduction A - A -109Appendix B: Introduction to basic programming B - B - 61Glossary for computers users G - G - 23Illustration credits C - C - 4.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH