Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích : Bài giảng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Hồng Thi

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2009

Mô tả vật lý: 43 tr. ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 20435

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH