Numerical Recipes in C

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William H.... [Et Al.] Press

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 519.4028553 Applied numerical analysis

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press , 1992

Mô tả vật lý: 994

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 21060

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH