Cơ sở khoan và khai thác dầu khí

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Phước Hảo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 622.3381 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý: 310 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 21627

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 622.338
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH