Báo cáo phát triển thế giới 2010 : Phát triển và biến đổi khí hậu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-0821379875

Ký hiệu phân loại: 338.927 Appropriate technology

Thông tin xuất bản: Wasington,DC : Ngân hàng thế giới, 2010

Mô tả vật lý: 471tr. ; , 20cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 21708

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.927
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH