Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z = How to write a business plan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike McKeever, Trần Phương Minh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.4012 Executive management

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2009

Mô tả vật lý: 329tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 21852

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.401
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH