Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại công ty XNK chè Lâm Đồng

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Quang Vinh Phan

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 1999

Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 2193

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH