Tương lai thuộc về châu Á : thương mại, xung đột và văn hóa trong thế kỷ 21 = The future is Asian : commerce, conflict, and culture in the 21st century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Parag Khanna, Mai Chí Trung

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330.95 Economics

Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ, 2020

Mô tả vật lý: 518tr. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 221152

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6D
Sai Gon Campus
3E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 330.950
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH