Tiếng anh cho nhân viên kế toán

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thành Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.024657 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2009

Mô tả vật lý: 124tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 22123

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH