Quản lý thư viện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Đại Phúc, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Lê Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2005

Mô tả vật lý: 29tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ID: 221645

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH