Pertussis - Disease, Control and Challenges

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Isaias Raw, Waldely Dias

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1789235289

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: IntechOpen, 2018

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (88 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 223871

In this book, we propose some approaches about interrelationships between vaccine strategies and microbial epidemiology, taking into account as reference the whooping cough, an endemic disease with significant morbidity and mortality and of indisputable importance in public health.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH