Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zhen Fang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9535110507

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: IntechOpen, 2013

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (554 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 229156

This book offers reviews of state-of-the-art conversion techniques for biofuels. It focuses on the latest development for the production of liquid and gaseous biofuels that should be of interest to the chemical scientists and technologists.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH