Qualification of the airborne FTIR spectrometer MIPAS-STR and study on denitrification and chlorine deactivation in Arctic winter 2009/10

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wolfgang Woiwode

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3731500773

ISBN: KSP/1000035958

Ký hiệu phân loại: 500 Natural sciences and mathematics

Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing, 2013

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (XI, 182 p. p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 229537

This work describes the qualification of the airborne Fourier-Transform infrared spectrometer Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding-STRatospheric aircraft (MIPAS-STR) and studies on ozone-relevant processes in the Arctic winter stratosphere. Using MIPAS-STR measurements, correlative in-situ measurements and simulations of the Chemical Lagrangian Model of the Stratosphere (CLaMS), the processes denitrification and chlorine deactivation are investigated.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH