Nhân sự chìa khóa của thành công.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matsushita Konosuke

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.409 Personal aspects of executive management

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 1999

Mô tả vật lý: 142 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 231

Lời nói đầu
   - Chương 1: Sử dụng người
   - Chương 2: Điều khiển nhân viên
   - Chương 3: Đào tạo người
   - Chương 4: Phát huy con người
   - Chương 5: Con người.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.409
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH