COVID-19 : Impact on Public Health and Healthcare

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kavita Batra, Manoj Sharma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3036528441

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Basel : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (133 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 231554

This compendium describes the impact of COVID-19 pandemic on all aspects of people lives. Data presented in this collection will be useful to understand the disruption in healthcare, learning, and socio-economic aspects amidst the pandemic. The sooner we begin to understand the impact, the better placed we will be to address the unmet needs of vulnerable population groups.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH