The Hollywood Book of Breakups

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Robert Parish

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0471752684

Ký hiệu phân loại: 791.43 Motion pictures

Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons , 2006

Mô tả vật lý: 304p ; , 24cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 23186

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31C
Sai Gon Campus
11A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 791.430
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH