Feeling Gender : A Generational and Psychosocial Approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harriet Bjerrum Nielsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1349950829

Ký hiệu phân loại: 300 Social sciences

Thông tin xuất bản: Basingstoke Springer Nature 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 234865

 Gender Studies
  Sociology of Family, Youth and Aging
  Family
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH