Geneva Health Forum 2020 Poster Book

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Antoine Flahault, Antoine Geissbuhler, Nicole Rosset

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3036509518

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Basel MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute 2022

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (80 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 236073

From 16 to 18 November 2020, the eighth edition of the Geneva Health Forum, which took place in the difficult context of the Covid 19 pandemic, hosted 165 posters. The present collection offers through 65 posters a wide range of topics discussed.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH