Quranic Arabic : From its Hijazi Origins to its Classical Reading Traditions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marijn van Putten

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9004506244

ISBN-13: 978-9004506251

Ký hiệu phân loại: 492.75 Afro-Asiatic languages Semitic languages

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill, 2022

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (376 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 236436

 This work examines the history of Quranic Arabic. Using manuscript and medieval literary evidence, it uncovers the earliest Hijazi Arabic layer of the text, and describes its evolution into the Classical Arabic canonical reading traditions.
  Readership: Everyone interested in the history of Arabic and the Quranic text and the early history of Classical Arabic and the Quranic reading traditions.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH