Exchange 2000 Server : 24seven

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jim Mcbee

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0782127973

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex, 2002

Mô tả vật lý: 911p. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 23650

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH