Leap : E revolution in creative business strategy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bob Schmetterer

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0471229179

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley &Sons, Inc, 2003

Mô tả vật lý: 241p. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 23910

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH