Nâng cao chất lượng sữa chua bằng phương pháp vi gói vi khuẩn LACTIC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Quốc Cường, Nguyễn Thúy Hương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 23988

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH