The Public and the Private in Aristotle's Political Philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Judith A Swanson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0801423192

ISBN-13: 978-0801482335

ISBN-13: 978-1501740824

ISBN-13: 978-1501740831

ISBN-13: 978-1501740848

Ký hiệu phân loại: 320.01 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press, 1992.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 244 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 244604

Includes bibliographical references (p. 227-234) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH