Japan in the World, the World in Japan : Fifty Years of Japanese Studies at Michigan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0472127962

ISBN-13: 978-0472901920

ISBN-13: 978-0939512959

Ký hiệu phân loại: 952.0071 Japan

Thông tin xuất bản: Ann Arbor, MI : Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 2001.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 247 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245992

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH