Continuum mechanics for engineers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George E Mase, George Thomas Mase

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849318556

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 1999

Mô tả vật lý: 377 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 25598

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH