National Renewable Energy Laboratory Lightweight Materials (LightMAT) Capabilities [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.311 Applied physics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2019

Mô tả vật lý: Size: 571 KB : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 256138

This poster demonstrates NREL's capabilities to support lightweight materials (LightMAT) research in the areas of processing and manufacturing, characterization, and computational tools.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH