Secretary Perry Drives a Hydrogen Fuel Cell Car (U.S. Department of Energy) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.224 *Trucks (Lorries)

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Scientific and Technical Information ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2017

Mô tả vật lý: Size: 00:01:10 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 256304

Secretary Rick Perry test drives a fuel cell car. The car can travel more than 300 miles on just 5 kilograms of hydrogen. Government and industry research reduced the cost of fuel cells for transportation by 60% since 2006. That?s helped put more than 2,500 fuel cell cars on the road.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH