Rectenna that converts infrared radiation to electrical energy [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: Albuquerque, N.M. : Oak Ridge, Tenn. : Sandia National Laboratories. ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2016

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 256388

Technologies pertaining to converting infrared (IR) radiation to DC energy are described herein. In a general embodiment, a rectenna comprises a conductive layer. A thin insulator layer is formed on the conductive layer, and a nanoantenna is formed on the thin insulator layer. The thin insulator layer acts as a tunnel junction of a tunnel diode.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH