Understanding power : the indispensable Chomsky

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Noam Chomsky, Peter R Mitchell, John Schoeffel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1565847032

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: New York : New Press, 2002.

Mô tả vật lý: xiii, 416 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 25643

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH